Privacybeleid

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid informeert gebruikers over de aard, de omvang en de doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Burg Klopp, D-55411 Bingen am Rhein, Duitsland, tel.: +49 06721 184-0, stadtverwaltung@bingen.de op deze website ("website").

De rechtsgrondslag voor de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Duitse Telemediawet (TMG).

Toegangsgegevens / server-logbestanden

De aanbieder (of zijn hostingprovider) verzamelt gegevens over elke toegang tot de website (de zogenaamde server-logbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren:

naam van de opgeroepen website, bestandsnaam, datum en tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van de geslaagde oproep, type en versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de ervoor bezochte webpagina), IP-adres en de aanvragende provider.

De aanbieder gebruikt de protocolgegevens uitsluitend voor statistische analyses ten behoeve van de werking, de veiligheid en de optimalisatie van de website. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor de protocolgegevens op een later tijdstip te controleren, indien er op grond van concrete aanwijzingen een redelijk vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens met behulp waarvan een persoon identificeerbaar is, dat wil zeggen gegevens die naar een persoon kunnen worden herleid. Daartoe behoren de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer van een persoon; maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of bezochte websites worden tot persoonsgegevens gerekend.

De aanbieder zal uitsluitend persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of overdragen, indien dit wettelijk is toegestaan of de gebruikers hiermee vrijwillig hebben ingestemd.

Contact

Bij contactopname met de aanbieder (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen met als doel de aanvraag te verwerken en eventuele vragen te beantwoorden.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Deze website kan inhoud van derden bevatten, zoals YouTube-video's, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieder van deze inhoud (hierna "derde aanbieder" genoemd) kennis neemt van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de desbetreffende gebruiker kunnen zenden. Het IP-adres is derhalve vereist voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken van providers die het IP-adres uitsluitend voor het leveren van de inhoud gebruiken. Wij hebben er echter geen invloed op, indien de derde aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. In zoverre dit ons bekend is, informeren wij de gebruiker daarover.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone, enz.) specifieke informatie met betrekking tot het apparaat op te slaan. Cookies dienen aan de ene kant voor de gebruiksvriendelijkheid van webpagina's en dus voor de gebruiker (bijv. opslag van inloggegevens). Aan de andere kant dienen ze om de statistische gegevens van het websitegebruik te verzamelen en met het oog op verbetering van de website te analyseren. De gebruiker kan invloed uitoefenen op het gebruik van cookies. De meeste browsers beschikken over een functie waarmee het opslaan van cookies beperkt of volledig verhinderd kan worden. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik van de website, en in het bijzonder het gebruiksgemak, zonder cookies beperkt is.

U kunt veel online-advertentiecookies van bedrijven beheren via de Amerikaanse website aboutads.info of de Europese website youronlinechoices.com.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten "cookies", tekstbestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als op deze website de IP-anonimisering is geactiveerd, wordt het IP-adres van gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter van tevoren door Google ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden ingekort. IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de aanbieder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het websitegebruik van gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de websiteaanbieder te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door de browser van gebruiker verzonden IP-adres zal niet aan andere gegevens van Google worden gekoppeld. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies verhinderen door de instellingen van hun browser te wijzigen; wij wijzen de gebruiker er echter op dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. Daarnaast kunnen gebruikers verhinderen dat de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun websitegebruik (waaronder het IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt, door een browser-plug-in te downloaden en te installeren.

Meer informatie vindt u in de algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming. Let op: op deze website is de code "gat._anonymizeIp();" toegevoegd aan Google Analytics om een anonieme opslag van IP-adressen (oftewel ''IP-masking'') te garanderen.

Gebruik van de social plugins van Facebook

Deze website maakt gebruik van social plugins (“plug-insâ€) van het sociale netwerk facebook.com, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's of zijn voorzien van het bijschrift "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de social plugins van Facebook.

IWanneer een gebruiker een webpagina van deze website opent die een dergelijke plug-in bevat, dan maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan de browser van de gebruiker verzonden en in de website ingesloten. De aanbieder heeft derhalve geen invloed op de reikwijdte van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert de gebruiker daarom overeenkomstig zijn kennis.

Door het insluiten van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de overeenkomstige pagina van de website heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan diens Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers de plug-ins interactief gebruiken, bijvoorbeeld door op de Like-button te klikken of een commentaar te schrijven, dan wordt de overeenkomstige informatie van hun browser rechtstreekt verzonden naar Facebook en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook worden in Duitsland alleen geanonimiseerde IP-adressen opgeslagen.

Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wenst dat Facebook via de website van aanbieder gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen profielgegevens, dan moet hij zich voor het bezoek aan de website eerst uitloggen bij Facebook.

Het is ook mogelijk de social plugins van Facebook met behulp van browser-add-ons te blokkeren.

Herroeping, wijzigingen, correcties en updates

De gebruiker heeft het recht om op verzoek kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, voor zover een wettelijke bewaringsplicht dit niet in de weg staat.

Privacybeleid-model van advocaat Thomas Schwenke