Partnerská města

Město Bingen navázalo partnerství se šesti evropskými městy. Obyvatelé Bingenu tak mohou pěstovat přátelské styky ve Francii, Velké Británii, v Kosovu, Turecku a v České Republice.

Pro další informace navštivte prosím německou verzi těchto internetových stránek.


Kutná Hora

Dne 26. 5. 2012 bylo zpečetěno partnerství měst Kutná Hora a Bingen am Rhein podpisem listiny o partnerství.

Pokud se podíváte na město Kutná Hora a porovnáte ho s partnerským krajem Porýní-Falc, kde se nachází Bingen am Rhein, jsou již na první pohled vidět společné rysy: Nejen v jejich pohnuté historii je mnoho podobných rysů, ale i přítomnost ukazuje mnohé shody. Tak je např. v dnešní době pro obě města důležitá jak kultura, tak i turismus. I velikost obou měst je srovnatelná.

A obě města jsou také zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.